Category Archives for "Kansainvälinen toiminta"

Kansainvälinen nuorisovaihto tuo Mikkeliin portugalilaisia, espanjalaisia ja saksalaisia nuoria

Suomen Nuorisoseurat ry järjestää kansainvälisen nuorisovaihdon Suomen Nuoriso-opisto Paukkulassa Mikkelissä 26.2.-2.3. Nuorten osallisuutta luovin menetelmin käsittelevä, EU:n nuoriso-ohjelma Erasmus+:n rahoituksella toteutettava tapahtuma tuo Mikkeliin portugalilaisia, espanjalaisia ja saksalaisia nuoria suomalaisten lisäksi. Suurin osa kansainvälisten ryhmien 15-20-vuotiaista nuorista ei ole koskaan aikaisemmin käynyt Suomessa. Osallistujia on yhteensä 50.

”On mahtavaa, miten paljon Suomi varsinkin talvisaikaan kiinnostaa”, kertoo Mariia Pelttari, yksi tapahtuman suomalaisista ohjaajista.

Pelttari lähti vaihdon ohjaajaksi, koska on aiemmin päässyt osallistumaan kansainväliseen nuorisovaihtoon Tanskassa Nuorisoseurojen kautta. Hän halusi omalla panoksellaan mahdollistaa nuorempien nuorten kansainvälisiä kokemuksia, koska ne voivat olla todella maailmaa avartavia.

”Viikon aikana ehtii tutustua tosi vahvasti erilaisiin kulttuureihin ja samalla oppia jotain uutta myös omasta suhteestaan omaan kotimaahan tai jopa Eurooppaan”, Pelttari sanoo.

Mukana paikallispoliittikkoja

Portugalilaisen ryhmän mukana Mikkeliin saapuu myös kaksi paikallispolitiikkoa, jotka haluavat tutustua kansainvälisen vaihdon lisäksi suomalaiseen nuorisopolitiikkaan. Heille on järjestetty tapaaminen mikkeliläisen kaupunginvaltuutettu Jatta Juholan (sd.) kanssa sekä tutustumista Mikkelin kaupungin nuorisotoimeen, Mikkelin Ohjaamoon sekä ESR+ -rahoitteiseen, Nuorisoseurojen Etelä-Savon alueella vetämään Nuorten Dynamo -hankkeeseen, joka kehittää osallistavaa tapahtumatuotantoa nuorten kanssa.

Mikkeli tutuksi kaupunkisuunnituksen avulla

Vaihdon ohjelmassa tutustutaan osallisuusteemoihin luovien menetelmien kuten teatterin kautta. Viikon aikana nähdään myös Mikkeliä: keskiviikkona nuorille on luvassa kaupunkisuunnistus, jossa on mukana paikallisia yrittäjiä. Yksi suunnistuksen rasteista on Toripulu -kahvilan luona, jossa yrittäjä Ville Asikainen kertoo nuorille Mikkelin historiasta sekä vastaanottaa yhden suunnistuksen tehtävistä.

”On kunnia-asia olla mukana tuomassa Mikkeliä maailmankartalle. Ehkäpä kansainväliset nuoret tulevat seuraavan kerran Mikkeliin koko perheen kanssa”, toteaa Asikainen.

Torstaina nuoret vierailevat Sodan ja Rauhan keskus Muistissa. Perjantaina ohjelmassa on nuorten omien EU-hankkeiden ideoimista. Inspiraatiota tulevat antamaan Mikkelin seudun nuorisoseuran nuoret omasta Euroopan Solidaarisuusjoukot -hankkeestaan nimeltä ”Taiteellisen mielen osoitus”, joka on monelle tuttu Mikkelin kirjastossa nähdyn näyttelyn kautta. Ajatuksena on, että omaa lähiyhteisöä voi kehittää kansainvälisellä rahoituksella ja saada sitä kautta myös Euroopan unionia lähemmäs yksilöä. 

Lisätietoja

Minna Pasi, harrastus- ja seuratoiminnan suunnittelija
minna.pasi@nuorisoseurat.fi, puh. 040 566 0288

Paikallisia yhteistyökumppaneita haussa!

Suomen Nuorisoseurat hakee Erasmus+ -ohjelmasta pienimuotoista kumppanuushanketta ajalle 2024-2025, jossa painopisteenä on kansainvälisen ja monikulttuurisen paikallisen seuratoiminnan pilotointi. Haemme 3-5 seurakumppania paikallisten pilottien toteuttamiseksi hankkeessa.

Hanketta on alustettu kehittämispäällikön, hanke- ja kumppanuuspäällikön sekä meneillään olevan pienimuotoisen kumppanuushankkeen projektikoordinaattorin toimesta ja nyt etsimme paikallisia yhteistyökumppaneita hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyöstä mukaan lähtevät seurat saavat korvauksen nuorisoseurantalon käyttämisestä sekä yhdessä suunniteltua kansainvälistä ja monikulttuurista toimintaa talolle. Hankkeeseen osallistuminen ei maksa kumppaneille mitään.

Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden tulee vastata seuraaviin Erasmus+ painopisteisiin:

 • tukevat sellaisten kohderyhmien osallistamista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia
 • tukevat aktiivista Euroopan kansalaisuutta
 • tuovat eurooppalaisen ulottuvuuden paikalliselle tasolle
 • lisäävät lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 
 • ruokkivat yhteenkuuluvuutta, muutosjoustavuutta ja kykyä sietää kriisejä  
 • luovat yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta
 • ottaa huomioon vihreät käytännöt hankkeen toiminnassa
 • ottaa huomioon virtuaali- ja monimuoto-oppimisen mahdollisuudet
 • osallistumisen ja aktiivisen toiminnan tukeminen, yhteiskunnalliseen toimintaan, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan osallistumiseen mahdollistaminen
 • aktiivisen kansalaisuuden sekä nuorten yritteliäisyyden ja yrittäjyyden edistäminen
 • laadun, innovaatioiden ja nuorisotyön tunnustamisen vahvistaminen
 • nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen
 • politiikan, tutkimuksen ja käytännön välisten yhteyksien vahvistaminen.

 Hankkeeseen on suunniteltu palkattavaksi projektikoordinaattori, joka yhdessä paikallisten nuorisoseurojen kanssa suunnittelee seurojen tarpeista lähtevää toimintaa ja toteuttaa pilotteja yhdessä paikallisseurojen kanssa.

Kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan pilotteja toteutetaan hankkeessa jokaisen yhteistyökumppanin kanssa 1-3 kappaletta. Pilottien toimintaa ei hakuvaiheessa rajata, mutta vinkkejä voidaan hakea seuran olemassa olevasta toiminnasta ja toiveista. Tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen seurojen toimintaan myös monikulttuurisista taustoista tuleville henkilöille. Toteutusmuodot ja -tavat sovitaan yhdessä hankkeen aikana. Toiminta käynnistetään alueella yhdessä toimijoiden ja osallistujien kesken käytävällä dialogilla. 

Milloin
Suunniteltu hankeaika on 2024-2025, jonka aikana kunkin seuran kanssa toteutetaan 1-3 pilottia. Tarkempi aikataulutus tehdään hankkeen alkuvaiheessa. 

Miksi?
Hankkeen kautta järjestettävällä toiminnalla voidaan tarjota uusia toimintamahdollisuuksia sekä houkutella uusia kohderyhmiä jäseniksi ja aktiivisiksi toimijoiksi paikallisseuroihin. Lisäksi hankkeen myötä syntyy uudenlaisia verkostoja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, pilottiseurat verkostoituvat myös kansainvälisesti.

Mitä paikallisilta yhteistyökumppaneilta vaaditaan?
Hakuvaiheessa yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus yhteistyöstä. Sopimus määrittelee, että yksittäiselle seuralle ei tule taloudellisia velvoitteita hankkeesta. Jos hankerahoitusta ei saada, sopimus raukeaa. Käytännössä yhteistyösopimus tarkoittaa sitoutumista yhdessä kehitettävään toimintaan; ideointiin yhdessä jäsenten/lähiyhteisön kanssa, viestintää sekä toimipaikan löytämistä pilottitoiminnoille. Uskomme kuitenkin, että osallisuutta korostaen alusta asti yhdessä suunniteltu toiminta sitouttaa mukaan toimintaan; hankkeen pilotit suunnitellaan yhdessä mukana olevien seurojen kanssa. Hankkeen teeman luonteen vuoksi edellytämme kiinnostusta monikulttuurisen seuratoiminnan kehittämiseen! Olisi hienoa, jos kumppanilla olisi seurantalo käytettävissä toimintaa varten. 

Mitä yhteistyökumppaneille tarjotaan?
Yhteistyökumppanit saavat kokemuksia kansainvälisestä ja monikulttuurisesta toiminnasta, joka voi toimia näille kohderyhmille jäsenyyteen ja vapaaehtoistoimintaan sitoutumisen innostajana. Seuran omistamien tilojen käytöstä maksetaan erikseen korvaus. 

Miten edetään
Seurojen halukkuus yhteistyökumppanuuteen tulee jättää 21.2. mennessä
Aikataulu hankehakemuksen jättämiselle on napakka – hankehaku päättyy 5.3.2024.