Luova lava

Luova lava –toiminta tarjoaa lapsille matalan kynnyksen toimintaa, jossa pääsee kokeilemaan eri esittävän taiteen lajeja. Toiminnassa tutustutaan teatteriin, musiikkiin, tanssiin ja sirkukseen. Lasten oma luovuus ja osallisuus ovat toiminnan keskeisiä elementtejä. Luova lava -toimintaa toteuttavat Nuorisoseurat ympäri Suomea! Lue lisää >>

Itä-Suomen alueella Luova lava –toimintaa järjestetään sekä loma-aikoihin ajoittuvina päiväleireinä että kerhotoimintana kouluvuoden aikana sekä aluetoimistojen, keskusseuran että paikallisseurojen toimesta.