Livohka (ESR+) 2023-2025

Toteuttaja: Suomen Nuorisoseurat ry / Joensuun aluetoimisto
Toteutusaika: 1.9.2023 - 31.1.2025
Rahoittaja: Etelä-Savon ely-keskus (ESR+), Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Livohka –hanke lisää pohjoiskarjalaisten nuorten osallisuuden toteutumista paikallisesti. Nuorten toimintaryhmissä kehitetään erilaisia pelejä, jotka luovat uutta toimintaa omalle paikkakunnalle. Osallistava palvelumuotoiluprosessi pelin ympärillä avaa ja tekee näkyväksi mahdollisuuksia, joista nuoret eivät tällä hetkellä ole edes tietoisia. Inspiraationa pelin rakentamisessa voidaan hyödyntää mm. paikallistietoutta. 

Toiminta mahdollistaa nuorille uuden osaamisen hankkimisen, sen tunnistamisen ja tunnustamisen oman elämänpolkunsa tueksi. Livohka luo uudenlaisia aktiivisuuden paikkoja omassa yhteisössä ja vahvistaa kuulumista kotipaikkaan. Hankkeessa kokeillaan palvelumuotoiluprosessia järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa, jotta nuorten toiminnan edellytyksiä saadaan kansalaistoimijakentällä edistettyä.  

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti 15–20-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa eivätkä opiskele tai suorita siviili- tai asepalvelusta sekä mentoreiksi kiinnittyvät aktiiviset alle 29-vuotiaat nuoret. Tavoitteena on saada mukaan 60 hankkeeseen osallistuvaa nuorta hankkeen pääkohderyhmästä. Nuoret elävät kolmoiskriisin aikaa ilmastonmuutoksen, koronapandemiasta toipumisen ja Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan vuoksi, siksi satsaukset nuoriin ovat erityisen merkittäviä juuri nyt. Hanke välillisesti kehittää myös paikallista yhdistyskenttää ja vapaaehtoistoimintaa sekä luo uutta toimintaa alueelle. 

Hankkeen tuloksena tapahtuu nuorten vahvistumista ja heidän osaamisensa lisääntymistä sekä sen tunnistamista ja tunnustamista. Hanke saa aikaan kansalaistoiminnan kehittymistä ja uutta toimintaa nuorille. Hankkeessa syntyy malli, jolla voi yhdessä nuorten kanssa luoda ja rakentaa osallistavan prosessin kautta uuden pelin.  

Hanke rakentuu vahvan verkoston kautta ja toteutuu maakunnallisesti koko Pohjois-Karjalan alueella. Kuntakumppaneina hankkeessa ovat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Ilomantsi, Kitee, Lieksa ja Nurmes. Hankkeessa oppilaitoskumppanina on Suomen Nuoriso-opisto. Lisäksi hanke verkottuu laajasti paikallisten yhdistystoimijoiden kanssa kullakin paikkakunnalla. Verkosto turvaa toimintojen jatkuvuutta hankkeen päättymisen jälkeen.   

Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää. Hanketta toteuttaa Suomen Nuorisoseurat ry:n Joensuun aluetoimisto.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Henna Liiri-Turunen
p. 044 207 3072
henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi

Yhteistyökumppanit

Ilomantsi

Kitee

Nurmes

Suomen Nuoriso-opisto